ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 87,219 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขายpc
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ลำลูกกา
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: GSA, GRO, Butler
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
I'm ready to learn and practice everything new. I'm always do my best with everything.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ขับรถยนต์ส่งสินค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปวส. คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคมีนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: ชาย
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 90,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี นาจะหลวย
สถานที่ต้องการทำงาน: อุบลราชธานี
การศึกษา: ม.6 วิทย์คณิต ร.ร.นาจะหลวย
ขยันอดทน ทำงานได้ทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาส่งเสียให้ครอบครัว
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางเสาธง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ดิฉันสนใจตำแหน่งงานที่สมัคร และหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ โดยดิฉันจะตั้งใจเรียนรู้งานให้ได้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ บริษัทได้รับเป้าหมายตามที่ต้องการ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: แคชเชียร์, พนักงานบริการ
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 14 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุบลราชธานี วารินชำราบ
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวชุติญาบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Bartender
เพศ: หญิง
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี เมืองปทุมธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเข็ญวีแชประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
เพศ: ชาย
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนสมเด็จ
บริการลูกค้าดุจญาติมิตร