ค้นหาแบบละเอียด
11-20 จาก 87,529 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โหลดกระเป๋าสนามบินสุวรรณภูมิ
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกร
เพศ: ชาย
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 26,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรสาคร กระทุ่มแบน
สถานที่ต้องการทำงาน: นครปฐม
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มีประสบการณ์ซ่อมและสร้างเครื่องจักรมากกว่า 10 ปี มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมมอเตอร์ 5 ปี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานต้อนรับ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: บางเขน,สายไหม
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: QC
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
คุณภาพเริ่มได้ที่ตัวเรา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: guide
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา ระโนด
สถานที่ต้องการทำงาน: บางกะปิ,บึงกุ่ม,สะพานสูง
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำหรับตัวดิฉัน เป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าตลอดไป
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกรรมเครื่องกล
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ/ประสานงานทั่วไป/จัดซื้อ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 16 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ต้องการหางานที่มั่นคงเพื่อเลี้ยงครอบครัว ต้องการมีหน้าที่การงานที่ดี และอยากได้ประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้น มีความรู้ที่มากขึ้น และอยากให้ครอบครัวสบาย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กระบี่ เขาพนม
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -