ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 88,068 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์ เวชระเบียน บริหารงานทั่วไป
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: แพร่ ร้องกวาง
สถานที่ต้องการทำงาน: อุตรดิตถ์
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: หัวหน้า
เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครนายก เมืองนครนายก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ช่วยพิจารณา​เด็กจบใหม่ด้วยนะคะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 9,300 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ขยัน/อดทน/แข็งแรง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, หัวหน้างแผนกสรรหา,ฝึกอบรม,แรงงานสัมพันธ์, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เพศ: ชาย
อายุ: 49 ปี
เงินเดือน: 55,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 17,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
สถานที่ต้องการทำงาน: บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร
การศึกษา: ปวส. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกรรม
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ การอาชีพเกษตรวิสัย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา กระแสสินธุ์
สถานที่ต้องการทำงาน: สงขลา
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเขียนแบบหน้างาน
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 23,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สงขลา เมืองสงขลา
สถานที่ต้องการทำงาน: ภูเก็ต
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สามารถควบคุมการทำงานด้านงานสถาปัตย์ให้ตรงตามแบบและทนแรงกดดันได้ดี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: QAE หรืองานอื่นๆ
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: ระยอง
การศึกษา: -