ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 87,214 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พน้กงานเสริฟอาหารผู้ป่วยใน
เพศ: หญิง
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงาน
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 9,500 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปวช. ร.ร.เทคโนโลยีสะเเก้ว
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ การเงิน ประชาสัมพันธ์
เพศ: หญิง
อายุ: 42 ปี
เงินเดือน: 20 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ม.6 - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตสัมพันธวงศ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: -
เพศ: ชาย
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ต่ำกว่าม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทั่วไป, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 22,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความมุ่งมั่นตั้งใจ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ คือหลักยึดมันในการดำเนินชีวิต ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่นคือสิ่งที่สำคัญ อุปนิสัยส่วนตัวของกระผม เป็นคนตรงต่อเวลา รับผิดชอบ กล้าทำก..
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 35 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางเสาธง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,งานธุรการ
เพศ: ชาย
อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 13 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม เมืองนครปฐม
สถานที่ต้องการทำงาน: นครปฐม
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -