ค้นหาแบบละเอียด
21-30 จาก 87,045 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า
เพศ: ชาย
อายุ: 39 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปวส.
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: คัดแยกสัมพาล่ะ
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เลขานุการ, ธุรการ, ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
สถานที่ต้องการทำงาน: บางคอแหลม,ยานนาวา,สาธร
การศึกษา: ปวช. การบริหารการจัดการ พาณิชย์การราชดำเนิน
เป็นคนขยัน อดทน ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงาน รักหน่วยงาน เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพศ: ชาย
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: 16,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Manager
เพศ: หญิง
อายุ: 41 ปี
เงินเดือน: 40 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปริญญาตรี Graphic design Marymount University
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ พระประแดง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ผู้ช่วยเภสัช
เพศ: หญิง
อายุ: 19 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: พิษณุโลก วังทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: พิษณุโลก
การศึกษา: ม.6
จบหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชและผู้ช่วยพยาบาล
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Supervisor, Supervisor, Supervisor
เพศ: หญิง
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 30,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตสวนหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รางวัล Best Service Mind Award
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: QC, ตรวบสอบคุณภาพ
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชุมพร สวี
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรสาคร
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ประชาสัมพัธ์
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม พุทธมณฑล
สถานที่ต้องการทำงาน: นครปฐม
การศึกษา: -