ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 86,817 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา ประเวศ(อ่อนนุช),สวนหลวง พระโขนง,บางนา
การศึกษา: -
ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ อยากมีงาาทำเพื่อจะเรียนรู้และหาประสบการณ์ในงาน ชอบความท้าทายในสิ่งที่แปลกใหม่
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บริการลูกค้า
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: marketing communication
เพศ: ชาย
อายุ: 35 ปี
เงินเดือน: 28,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร ทุกพื้นที่
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปรับตัวง่าย - ร่าเริง - อดทน
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช พระพรหม
สถานที่ต้องการทำงาน: นครศรีธรรมราช
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Engineer
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชุมพร สวี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานขนส่งสัมภาระ
เพศ: ชาย
อายุ: 30 ปี
เงินเดือน: 11 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ม.6 โรงเรียนแสงอรุณ
ผมจะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: คอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยมัคคุเทศก์
เพศ: หญิง
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
*Ms office,Photoshop,Ai
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: biritra
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เชียงใหม่ หางดง
สถานที่ต้องการทำงาน: เชียงใหม่
การศึกษา: ม.6 ศิลป์ภาษา วัดอำมาตย์วิทยาคม
ติดต่องาน. line kimdakdoy tel. 0955901099
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา
สถานที่ต้องการทำงาน: คลองเตย,วัฒนา
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
เพศ: หญิง
อายุ: 47 ปี
เงินเดือน: 40,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี ปากเกร็ด
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์