ค้นหาแบบละเอียด
41-50 จาก 87,214 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เสมียน,ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 20 ปี
เงินเดือน: 15,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางบัวทอง
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ม.6
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: software automation engineer
เพศ: ชาย
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟรแมน
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: ปวส. คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Reception, Reservation
เพศ: หญิง
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี บางละมุง
สถานที่ต้องการทำงาน: ชลบุรี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: QC
เพศ: หญิง
อายุ: 18 ปี
เงินเดือน: 320 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม สามพราน
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: บัญชี
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 14,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ปทุมธานี
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 32 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเขนวิลแชรสนามบิน
เพศ: ชาย
อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานเวรเปล/นำส่ง
เพศ: ชาย
อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ม.6 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 40 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: อุดรธานี เมืองอุดรธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -