พื้นที่โฆษณาโทร 025123616

 

Jobmarket หางาน สมัครงาน

All New Civic 2012

Jobmarket ร่วมออกบู๊ท งานปัจฉิมนิเทศ ม.ธัญญบุรี

........................................................................................................................................

เมื่อ Jobmarket ได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , การจัดการ , บัญชีการเงิน , การตลาด และบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุม 54901 โดยภายในงาน Jobmarket ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม ก่อนการเริ่มงาน และได้แจกหนังสือ คู่มือ คู่คิด พิชิตงาน ปี 3 เพื่อให้น้องๆ นำติดตัว และสามารถไปปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ขอเชิญชมภาพบรรยากาศภายในงาน ได้ที่นี่ค่ะ


ข่าวมาใหม่ :