พื้นที่โฆษณาโทร 025123616

 

Jobmarket หางาน สมัครงาน

All New Civic 2012

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครงาน

........................................................................................................................................

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เปิดรับสมัครพนักงานข้าราชการ 12 - 16 ตุลาคม 2558
 
1.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์ไทย
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาเภสัชศาสตร์
 
2.ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์             1 อัตตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา สามารถพูดอ่านเขียน ภาษาจีน และอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 
3.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   1 อัตตรา
เงินเดือน 19,500 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์
 
4.ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ             1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 
วิธีสมัคร : สมัครทาง website http://job.dtam.moph.go.th
 

สนใจ สมัครงาน หางาน  ตำแหน่งงานอื่นๆ สามารถสมัครสมาชิก และฝากเรซูเม่ ได้ทีhttp://jobmarket.co.th/index.php


ข่าวมาใหม่ :