การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบบรายเดือน)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบบรายเดือน) เปิดรับสมัครงาน 8- 24 ธันวาคม 2558 "การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ ตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน6 เดือน) 3 อัตรา”

 
 
 
       
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2559 รับสมัครระหว่างวันที่ 5 - 22 มกราคม 2559

 
       
 

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) รับสมัครงานมากกว่า 400 อัตรา

บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัด (มหาชน) รับสมัครงานมากกว่า 400 อัตรา ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

 
       
 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครบุคคลภายนอก 357 อัตรา ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครบุคคลภายนอก 357 อัตรา ทั่วประเทศ 14 - 20 ตุลาคม 2558

 
       
 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครงาน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครพนักงานข้าราชการ 12 - 16 ตุลาคม 2558

 
       
 

Jobmarket ร่วมออกบูท พบปะน้องๆ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Jobmarket ร่วมออกบูท พบปะน้องๆ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 
       
 

Jobmarket เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ม.จักรพงษภูวนารถ

Jobmarket เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ม.จักรพงษภูวนารถ

 
       
 

Jobmarket ร่วมออกบู๊ท งานปัจฉิมนิเทศ ม.ธัญญบุรี

Jobmarket ร่วมออกบู๊ท งานปัจฉิมนิเทศ ม.ธัญญบุรี

 
       
 

ปัจฉิมนิเทศนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

Jobmarket ได้เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนิสิต ม.บูรพา"

 
       
 

Jobmarket ร่วมงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญ​บุรี

Jobmarket ร่วมงานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญ​บุรี

 
       
 

Jobmarket ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

Jobmarket ร่วมให้ความรู้และแนะนำแนวทางการเตรียมความก่อนการเริ่มทำงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

 
       
 

ภาพบรรยากาศงาน งานปัจฉิมนิเทศ มทร.กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางทีม Jobmarket ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบใหม่

 
       
 

Job Fair มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       
 

ปัจฉิมนักศึกษาจบใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษมบัณฑิต 
       
 

ปัจฉิมนักศึกษาจบใหม่ วิทยาลัยอาชีวชลบุรี 
       
 

ปัจฉิมนิเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
       
 

Job Fair วิทยาลัยพานิชยการบางนา 
       
 

ปัจฉิมนักศึกษาจบใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี 
       
 

ภาพบรรยากาศงาน Job Fair มทร.ธัญบุรี 
       
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารฯ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข 
       
 

ภาพบรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจบใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี 
Page 1 of 2
 1   2  >>