Resume job apply job ใบสมัครงาน สมัครงาน ประวัติส่วนตัว งาน งาน หางาน สมัครงาน งานพาร์ทไทม์ หาคนทำงาน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน สมัครงาน Parttime งานบัญชี งานการตลาด หาผู้สมัครงาน หาคนทำงาน หางานประจำ1

สร้างประวัติเมื่อ :08 มกราคม 2562
แก้ไขข้อมูลล่าสุด :08 มกราคม 2562xxxx xxxxxxx
นครปฐม 73120
เบอร์ติดต่อ : xx-xxx-xxxx
อีเมล์ :xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx     ไม่สนใจธุรกิจประกัน MLM

ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่ง : ธุรการ
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท
จังหวัดที่ต้องการทำงาน : นครปฐม
รูปแบบงานที่สนใจ : งานประจำ
เวลาที่สะดวกเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที

ประวัติส่วนตัว
เพศ : หญิง
อายุ : 23 ปี
วันเดือนปีเกิด : 04 มิถุนายน 2538
สถานภาพ : โสด
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

การศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา : 2561
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  : มหาวิทยาลัยนเรศวร
  : คณะสังคมศาสตร์
  : พัฒนาสังคม
  : เกรดเฉลี่ย 3.27
 

ประสบการณ์การทำงาน

ความสามารถต่างๆ
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์


บุคคลอ้างอิง