Resume job apply job ใบสมัครงาน สมัครงาน ประวัติส่วนตัว งาน งาน หางาน สมัครงาน งานพาร์ทไทม์ หาคนทำงาน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน สมัครงาน Parttime งานบัญชี งานการตลาด หาผู้สมัครงาน หาคนทำงาน หางานประจำ1

สร้างประวัติเมื่อ :10 มกราคม 2562
แก้ไขข้อมูลล่าสุด :10 มกราคม 2562xxxx xxxxxxx
พิษณุโลก 65000
เบอร์ติดต่อ : xx-xxx-xxxx
อีเมล์ :xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx     
สนใจทำงานทุกประเภททุกตำแหน่ง ขอแค่เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชนเท่านั้น เงินเดือนตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานที่ได้รับ


ไม่สนใจธุรกิจประกัน MLM

ตำแหน่งงานที่สนใจ
ประเภทงานที่สนใจ : ทันตแพทย์
ธุรการ/ประสานงานทั่วไป
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานธุรการ รพ.
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท
จังหวัดที่ต้องการทำงาน : พิษณุโลก
รูปแบบงานที่สนใจ : งานประจำ
เวลาที่สะดวกเริ่มงาน : เริ่มงานได้ทันที

ประวัติส่วนตัว
เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี
วันเดือนปีเกิด : 19 กรกฎาคม 2537
สถานภาพ : สมรส
เชื้อชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
น้ำหนัก : 51 กก.
ส่วนสูง : 160 ซม.

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน
ระยะเวลา : พฤษภาคม, 2561 - สิงหาคม, 2561
บริษัท : xxxxxxx xxx xxxx
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ รพ.
เงินเดือน : xxxxx บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ : : จัดการพิมพ์เอกสารราชการนอก-ใน , งานสารบรรณ ทุกแบบ ,รับ-ส่งหนังสือนอกหน่วยงาน ,จัดเก็บแยกหมวดแฟ้มข้อมูลเอกสาร, ทำงานจิตอาสา
สาเหตุที่ลาออก : : แต่งงานย้ายตามสามีมาอยู่จ.พิษณุโลก
 
ระยะเวลา : มิถุนายน, 2560 - กุมภาพันธ์, 2561
บริษัท : xxxxxxx xxx xxxx
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตแพทย์
เงินเดือน : xxxxx บาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ : : ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย, จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือในงานซัพบาย ,X-Ray ซี่ฟัน ,งานเอกสาร
สาเหตุที่ลาออก : : ย้ายประเภทงานไปทำ รพ.รัฐบาล
 

ความสามารถต่างๆ
มีใบอนุญาติขับขี่ประเภท : รถยนต์
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ความสามารถพิเศษ : ชอบทำงานจิตอาสา ,ชอบรับงานโอทีหลังเวลางานและวันหยุด

อบรม
ระยะเวลา : พฤษภาคม, 2559 - มีนาคม, 2560
สถาบัน : คณะทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ
หัวข้อ : ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1ปี
 

บุคคลอ้างอิง
ชื่อ : xxxxxxx xxx xxxx
ความสัมพันธ์ : เพชรรักษ์
เบอร์ติดต่อ : xxxxxxx xxx xxxx
อีเมล์ : xxxxxxx xxx xxxx