ข้อมูลบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเทรน แบตเตอรี่โบลีเด้น จาระบีตราจระเข้ และอื่น ๆ เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจ และบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น จึงต้องการรับสมัครผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาร่วมกันสร้างความสำเร็จให้ยั่งยืน

488 ถ.นครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร: 022800202
www.siampangroup.com

แผนที่

ตำแหน่งงาน 26 ตำแหน่ง

1
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุม ดูแลในด้านการเงิน และการลงบัญชีให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ดูแลและวางแผนระบบงานบัญชีให้มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ 3. วางแผนทางการเงินให้มี...

1
ไม่ระบุ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดซื้อ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. สอบถามและเปรียบเทียบราคาของผู้ขายตามสเปคใบขอซื้อ 2. เปิด P/O 3. ทำประวัติการสั่งซื้อและทะเบียนของผู้ขาย 4. ติดตามสินค้าให้ได้ครบตามคำสั่งซื้อของ...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. จ่ายเงินเจ้าหนี้ให้เป็นไปตามนโนบายบริษัท 2. ตั้งหนี้ ตัดหนี้ ในระบบ SAP 3. ทำเอกสารเบิกเงินสดย่อย 4. ยื่นแบบจ่ายภาษี...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานจัดซื้อ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ออก PO จากระบบ SAP 2. ดูแลข้อมูล VENDER 3. รับของ และส่งของให้โรงงาน , ตามใบรับของ , ใบตรวจสอบคุณภาพ 4. ติดตามสินค้าให้ได้รับครบตาม PO แ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานติดรถ / พนักงานประจำคลังฯ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

5
ไม่ระบุ

พนักงานธุรการ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1 งาน Attendance ทั้งระบบ และการติดตามใบขอฯ , ใบลา 2 สรุปการหักเงินพนักงาน (ขาดงาน,ลากิจ,ลาป่วยเกิน30 วัน) เพื่อแจ้งหักเงินเดือน 3 ติดตามใบประเมินผ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานบริการลูกค้า

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ...

4
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

2
ไม่ระบุ

หัวหน้าแผนกบุคคล

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

1
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อลูกค้าเพื่อขอรับเอกสาร B/L , Invoice, Packing เพื่อประกอบการทำใบขน 2. รับเอกสาร B/L จากลูกค้าเพื่อนำไปแลก D/O 3. ประสานงานการจัดทำใบขนสินค้...

1
ไม่ระบุ

พนักงานซ่อมบำรุง

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขาย

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

4
ไม่ระบุ

วิศวกรผลิต / วิศวกรเขียนแบบ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

2
ไม่ระบุ

คนสวน / แม่บ้าน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

2
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต ...

2
ไม่ระบุ

กัปตัน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

14
ไม่ระบุ

พนักงานช่างทั่วไป

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

57
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค / ช่างแม่พิมพ์ / QC / หัวหน้ากะ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

2
ไม่ระบุ

คนสวน / แม่บ้าน

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

20
ไม่ระบุ

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

1
ไม่ระบุ

หัวหน้า รปภ.

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน ซ.ใจเอื้อ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...

1
ไม่ระบุ

พนักงานขับรถยก

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานที่คลังสินค้า ถ.สามโคก-เสนา ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ...