ข้อมูลบริษัท Big C Supercenter public co.,Ltd

Big C Supercenter public co.,Ltd

ผู้นำธุกิจค้าปลีก ในรูปแบบของ "ไฮเปอร์มาร์เก็ต" หรือ "ซูเปอร์เซ็นเตอร์", ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ ปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการแล้วมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และมีพนักงานประจำมากกว่า 23,000 คน บิ๊กซีมอบโอกาสก้าวหน้าในการทำงานตั้งแต่ระดับพนักงาน ไปจนถึงระดับบริหาร ทั้งในสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆทั่วประเทศ

97/11 7th Floor Rajdamri Road Lumpini, เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-655 0666
bigc.co.th/

ตำแหน่งงาน 40 ตำแหน่ง

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ Payroll (สำนักงานใหญ่)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- จัดทำเงินเดือน และตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงา...

50
ไม่ระบุ

พนักงานประจำร้าน (Mini Big C)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ปฏิบัติงานด้านการขาย - การใช้เครื่องชำระสินค้า - การบริการที่ดีให้กับลูกค้า - การจัดเรียงสินค้าตามมาตรฐาน - ดูแลและรักษาทรัพย์สินของบริษัท...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯและภาคกลาง)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- จัดทำเงินเดือน และตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานสาขา - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม,กองทุนเงินทอดแทน และเอกสารที่เกี่ยว ข้องอื่นๆ - จัด...

10
ไม่ระบุ

พนักงานบัญชีทั่วไป (สำนักงานใหญ่ป

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ทำบัญชี/การเงินรับ-จ่าย (A/P,A/R,G/L) - รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลงานบัญชีให้สมบูรณ์...

5
ไม่ระบุ

พนักงานธุรการและบริหารข้อมูล-Excel (สำนักงานใหญ่)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ดูและจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบเรียบร้อย - ติดต่อปร...

1
ไม่ระบุ

Assistant Manager - Newspaper Production

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Control timing for Newspaper production. - Coordinate with buyers for a pre-production and process of tracing approval. - Coordinate with print...

1
ไม่ระบุ

Supply Chain Officer

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Order and follow up with DC and Store. - Monitor and control inventory. - Order and follow up promotion, NPD and seasonal stock availability. ...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ EDP/IT Support (กรุงเทพฯและภาคกลาง)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ควบคุมดูแลคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ - ให้การสนับสนุนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานใน...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ IT (Support/Helpdesk)-สำนักงานใหญ่

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware-Software และระบบ Network ให้กับ User - แก้ไขปัญหาการใช้งานให้กับ User - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ได้รั...

1
16000 - 18000

เจ้าหน้าที่บัญชี AP (Credit Note)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- รับผิดชอบเกี่ยวกับใบกำกับภาษีและใบลดหนี้...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchase Administrative Officer)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Open Purchase Requisition and Purchase Order in a system. - Control payment to suppliers on time. - Follow up and control cost and suppliers ...

1
ไม่ระบุ

Assistant Section Chief (Dry Food) Rama IV /ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Dry Food สาขาพระราม 4

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ดำเนินการพลักดันสินค้าและยอดขาย รวมทั้ง GP ของแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย - ดูแลจัดการสินค้าในสต๊อกในเป็นระเบียบ ตามกฏ และดูแลพนักงาน และ PC ในการให้บร...

1
ไม่ระบุ

Accounting Supervisor

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Handling the day–to–day operations related to accounting transactions. - Responsible for Tax, withholding tax, GL and Bank Reconciliation. - Pr...

3
ไม่ระบุ

Account Executive (AE)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า - นัดหมายและนำเสนอผลงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - ประสานกับทีมภายในและภายนอกให้งานประสบผล - ติดตามกระบวนการทำงาน ...

1
ไม่ระบุ

HR Organization Development Manager / Human Resource

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Responsible for HR Organization Development function including Competency Development, Talent Management System, Succession Planning, Process Impro...

1
ไม่ระบุ

Public Relations Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Plan, implement and strengthen Big C’s public relation projects and event according to corporate Image strategy; - Build and enhance network and ...

1
ไม่ระบุ

Corporate Governance Specialist, Assistant Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- To assist Sr. manager in arranging meetings of board and shareholders (Responsible for meeting facilities) - To implement CG activities and prepa...

1
ไม่ระบุ

Assistant Manager - Local Marketing

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Analyze local customers and competitor’s perception. - Manage individual new store opening / re-launch / defensive campaigns to achieve sales bud...

15
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง (กรุงเทพฯและภาคกลาง)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- รับผิดชอบงานบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - เก็บรักษาเครื่องมือให้สะดวกต่อการใช้งานและป้องกันกา...

5
ไม่ระบุ

Key Account Representative

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Responsible for Sales Targen Achievement and Key Account Management - ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย...

1
ไม่ระบุ

New Business Development Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Execute from the management strategic plan to build more retail services in stores as Billers, Top up services and new business projects - Acquir...

2
ไม่ระบุ

Senior Accounting Officer

Big C Supercenter public co.,Ltd

- AP, AR, Journal voucher recording and checking in internal system - GL reconcile and financial analyze report. - Assisting in monthly closing. ...

2
ไม่ระบุ

Procurement & Operational Excellence Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Analyze current operations processes and identify opportunities how these processes can be done more efficiently and effectively. - Manage projec...

ไม่ระบุ

Recruitment Manager (E-Commerce)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Handles all the end to end recruitment and facilitates the selection process in accordance to the established procedures & processes for the follow...

30
ไม่ระบุ

พนักงานแคชเชียร์ (กรุงเทพฯและภาคกลาง)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- รับผิดชอบการคิดราคาสินค้าด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และให้การบริการที่ดีต่อลูกค้าตามมาตรฐานการบริการ - เก็บรักษาและนำส่งเงินหรือตราสารที่ใช้แทนเงิ...

10
ไม่ระบุ

QA/QC Staff-Food (็็Head Office - 2 mths) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Review and develop fresh food specification check list follow company standard and procedurd. - Coordinate with any related internal & external p...

10
ไม่ระบุ

Key Account Representative (Food Service Provider)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Archieve monthly sales target. - Expand new business opportunity and sales volume. - Create and maintain strong relationship with Key Account. ...

3
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่บัญชี/ภาษี (ประจำสำนักงานใหญ่)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- ทำบัญชี การเงินรับ-จ่ายและทำภาษี...

2
ไม่ระบุ

Buyer support officer (Head Office)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Set up promotion data in E-Campaign system including key-in data,cost,price,etc. - Coordinate with other related departments or divisions in orde...

1
ไม่ระบุ

Leadership Development Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Establish a comprehensive leadership development strategy, develop solutions to close the performance & capability gaps and execute following profe...

1
ไม่ระบุ

Digital Trade Planning & Monetization Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Study & analyze E-Commerce retail market to optimize sales & profitability for Big C Shopping Online and gain market share in digital retailing - ...

1
ไม่ระบุ

Assistant Manager, Store Media Project

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Assist in developing a new store media and ensure the project is completed on time - Manage day- to-day operational aspects of the project and sc...

1
ไม่ระบุ

Manager, Operational Risk (ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Coordinate and support all business units through Risk Representatives to undertake the risk management activities under defined Policy, Framework,...

1
ไม่ระบุ

HR Organization Development Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Competency Development, Talent Management System, Succession Planning, Process Improvement and Project Management following business growth needs ...

1
ไม่ระบุ

Academy Services and Learning Effectiveness Manager/ Senior Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Set up the mechanism to manage and monitor the learning effectiveness of On boarding, Functional Training, Leadership and People Skills Development...

1
ไม่ระบุ

Public Relations Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Plan, implement and strengthen Big C’s public relation projects and event according to corporate Image strategy; - Build and enhance network and ...

1
ไม่ระบุ

Senior/Category Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Monitor the daily category performance and objectives and take the corrective actions to achieve the company targets - Ensure staff to follow da...

1
ไม่ระบุ

Senior Category Manager / Manager - Dry Food(beverage)

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Source new products and manage buying volume - Manage supplier and negotiate the best deal - Monitor sales, GP and other income - Monitor and...

2
ไม่ระบุ

Senior Manager – Distribution Development Project Manager

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Manage Distribution projects that drive Distribution Centre efficiency. - Review current DC operations to identify efficiency opportunities. - ...

2
ไม่ระบุ

Section Chief, QC Media & Production

Big C Supercenter public co.,Ltd

- Review for best content for data enrichment and unique content including HTML with articles, presentation on various issues for various purposes e....