ข้อมูลบริษัท บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

Double A Network นอกจากเราจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมจะให้โอกาสและเปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน เรายังเน้นส่งเสริมให้พนักงานมี Self-Motivation เพื่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ...หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพของตนเอง มีคุณสมบัติตรงตามที่เราต้องการ และพร้อมจะเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราอยากให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในDouble A Network และเติบโตไปด้วยกัน พร้อมรับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับขีดความสามารถที่มีไม่จำกัดของคุณ

2/111-116 ทศพลแลนด์ 4 ชั้น 21 ซ.บางนา-ตราด 25 ถ.บางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทร: 085-8354965
www.doubleapaper.com/th/

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 5 ตำแหน่ง

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

Marketing Officer

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

- วางกลยุทธ์ของ Brand ที่ต้องรับผิดชอบ - การพยากรณ์ยอดขายและควบคุมให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับ Brand ที่ต้อง...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

Accounting Officer

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

- ดูแลเกี่ยวระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

Maintenance Engineer

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

- Engineering of Maintenance works, Modification work, Installation work, and assist in Commissioning activities. - Analysis of equipment failures, e...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

Programmer & Network Engineer

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

- Code / develop and troubleshoot programs utilizing the appropriate hardware, database, and programming technology. - Refine data and format final p...

หลายอัตรา
ไม่ระบุ

Finance Officer

บี โปรเฟสชั่นนอล คอนซัลแทนท์

- ดูแลและวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการลงทุนของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...