ข้อมูลบริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

วิสัยทัศน์ ด้วยปรัชญาแนวทางการบริหารงาน เครือโรงพยาบาลพญาไท กับการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สู่จุดยืนที่โดดเด่นของโรงพยาบาลเอกชน จึงทำให้เกิดปรัชญาที่ว่า

"เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต "

ปรัชญาการทำงานที่เด่นชัด และมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเสริมสร้างบริการที่เป็นเลิศภายใต้มาตรฐาน ISO 9001, 14001, 18001 และมาตรฐาน HACCP และการรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปี 2540 จากโครงการ Hospital Accreditation (HA) ทำให้เป็นที่ไว้วางใจ และขยายขอบข่ายของโรงพยาบาลให้เป็นที่รู้จักสู่ภูมิภาคภายนอกประเทศ โดยการพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาพของประชากรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

สาขาเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล
1. รพ.พญาไท 1
2. รพ.พญาไท 2
3. รพ.พญาไท 3
4. รพ.พญาไท นวมินทร์
5. รพ.พญาไท ศรีราชา
6. รพ.เปาโล พหลโยธิน
7. รพ.เปาโล โชคชัย 4
8. รพ.เปาโล สมุทรปราการ
9. รพ.เปาโล รังสิต
10. รพ.เปาโล เกษตร

ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคารสำนักงาน ชั้น 11 เลขที่ 943 ถนน พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 02-6172444 ต่อ 1822-1829
www.phyathai.com

แผนที่:

แผนที่ Google Map:

ตำแหน่งงาน 10 ตำแหน่ง

10
ไม่ระบุ

พนักงานครัว/พนักงานบริการอาหาร

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- พนักงานครัว (พ่อครัว/แม่ครัว) - พนักงานบริการอาหาร(เสิร์ฟ)...

2
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ขาย

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

นำเสนอผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ขายแพคเกจการตรวจสุขภาพ รวมทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด...

4
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ให้บริการต้อนรับ แนะนำบริการแก่ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการอย่างสุภาพ - ให้ความช่วยเหลือผู้มาใช้บริการด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว - ดูแลอำนวยความสะดวกแก่...

20
ไม่ระบุ

พนักงานเวรเปล(รับส่งผู้ป่วย)

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- บริการรับส่ง, เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ - บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่อผู้ป่วยและผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความพึงพอใ...

4
ไม่ระบุ

Call Center/Operator

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

- ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงพยาบาล ...

5
ไม่ระบุ

ช่างซ่อมบำรุง/ช่างโยธา/ช่างไฟฟ้า

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล

ดูแลงานแผนกวิศวกรรม ช่างบำรุงอาคาร, งานไฟฟ้า, สาธารณูปโภค เป็นต้น...