ข้อมูลบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง และถือเป็นอุดมการณ์
ในการดำเนินธุรกิจข้อหนึ่งคือ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ที่ทุกบริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ล้วนยึดมั่นปฏิบัติ สืบต่อกันมานาน จนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในองค์กร ที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ

The Siam Cement PLC 1 Siam Cement Rd., เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร: 02-5861938
www.scg.co.th/

แผนที่

ตำแหน่งงาน 7 ตำแหน่ง

3
ไม่ระบุ

วิศวกรโยธา(Civil Engineer)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานออกแบบด้านวิศวกรรมโยธา และ ประเมินงบประมาณค่าก่อสร้าง ทำงานร่วมกับสถาปนิก ช่างโยธา ทีมงานออกแบบเครื่องจักร ทีมงานก่อสร้าง ทีมงานติดตั้ง...

2
ไม่ระบุ

Researcher (SCG Chemicals) (ทำงานที่ระยอง)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

1. (Polymer Structure) Fundamental understanding of Polymer Product-Structure Property relationships or desire and demonstrated proficiency to acquire...

5
ไม่ระบุ

วิศวกรส่งเสริมคุณภาพ (หลายอัตรา)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

1. ร่วมตรวจสอบและพัฒนา คุณภาพวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งจากที่โรงงานและที่ต้นแหล่งวัตถุดิบ 2. วางระบบและ ร่วมตรวจเยี่ยมและทดสอบคุณภาพคอนกรีตกำลังอัด...

1
ไม่ระบุ

เลขานุการ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- ช่วยผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนปฏิบัติงาน ติดต่อ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ช่วยผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ จัดทำข้อมูล หรือรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง - ...

ไม่ระบุ

วิศวกรซ่อมไฟฟ้า

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำคู่มือ มาตรฐานของอุปกรณ์ เครื่องจักร และศึกษาค้นคว้าวิทยาการสมัยใหม่เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงาน วิธีการปฎิบัติงานทางด้านไฟฟ้า ให้มีประโยชน์มากขึ้...

3
ไม่ระบุ

Researcher (Cement)

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

Job Summary: • Responsible for conducting applied research and some fundamental research with an objective on developing new refractory products for ...

5
ไม่ระบุ

วิศวกรผลิต

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

1. การวางเป้าหมายและแผนงานประจำปี เช่น วางแผนการหยุดเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงประจำปี หรือการแก้ไขปรับปรุงที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 2. ติดตาม และปรับปรุง แก้ไ...