ข้อมูลบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT บริษัทเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย โดยได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นผู้รับสัมปทานการ ให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (“รฟม.”)

189 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร: 0-2354-2000 ต่อ 3101-5
www.bangkokmetro.co.th/

แผนที่

ตำแหน่งงาน 5 ตำแหน่ง

5
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (Programmer)

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ - สำรวจและรับค...

15
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ - ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์...

10
ไม่ระบุ

พนักงานควบคุมรถซ่อมบำรุง (ขับรถไฟภายในศูนย์ซ่อมบำรุง, อุโมงค์)

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง - ควบคุมรถไฟฟ้า(Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง - ตรวจสอบรถซ่อมบำรุงและรถไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ...

5
ไม่ระบุ

วิศวกร

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินการงานซ่อมบำรุง รวมถึงผลการดำเนินการและความเชื่อถือได้ของระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ - ศึกษา วิเคราะห์ แผ...

10
ไม่ระบุ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- ติดตามและรายงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายของแผนกทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่น(Reliability) ความพร้อมใช้งาน (Availability) และความปลอดภัยง...