ข้อมูลบริษัท Bonjour Restaurant

Bonjour Restaurant

1217/2 Sukhumvit Rd., Klontan Nua 10110
โทร: 02-7142112

ตำแหน่งงาน 2 ตำแหน่ง

0
ไม่ระบุ

Web Master/Programmer

Bonjour Restaurant

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดงาน ในสายงาน IT : อื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ไม่จำเป็นต้องมียานพ...

0
ไม่ระบุ

Commis Kitchen/Commis Pastry/Waiter/Waitress

Bonjour Restaurant

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี, ปวส. หรือเทียบเท่า สาขา การโรงแรม/การท่องเที่ยว/ธุรกิจบริการ รายละเอียดงาน ในสายงาน โรงแรม / ท่องเที่ยว : อื่นๆ มีทักษะทางด้า...