ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 86,844 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: อะไรก็ได้
เพศ: หญิง
อายุ: 24 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ขอนแก่น หนองสองห้อง
สถานที่ต้องการทำงาน: ขอนแก่น
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ธุรการ
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตราษฎร์บูรณะ
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพมหานคร
การศึกษา: ปวส. คณะบัญชี อาชีวศึกษาธนบุรี
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนง.ขาย
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี คลองหลวง
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: -
รักงานบริการ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: Information technology officer, admin
เพศ: ชาย
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: เพชรบูรณ์ หล่มเก่า
สถานที่ต้องการทำงาน: สมุทรปราการ
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด
เพศ: หญิง
อายุ: 31 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางใหญ่
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปวส. คณะบริหารธุรกิจ เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวเอมิกา อินทราม ค่ะ มีความชื่นขอบและสนใจงานด้านการตลาด พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆค่ะ
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
เพศ: ชาย
อายุ: 27 ปี
เงินเดือน: 13,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี
สถานที่ต้องการทำงาน: สุราษฎร์ธานี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: ขนถายสำภาระ
เพศ: ชาย
อายุ: -
เงินเดือน: 10,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: ภูเก็ต ถลาง
สถานที่ต้องการทำงาน: ภูเก็ต
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: มหาสารคาม กุดรัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ปทุมธานี ธัญบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -