ค้นหาแบบละเอียด
1-10 จาก 86,826 ผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟร์แมน
เพศ: ชาย
อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 35,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี เมืองนนทบุรี
สถานที่ต้องการทำงาน: นนทบุรี
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: ชาย
อายุ: 21 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 15 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชลบุรี บางละมุง
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: วิศวกร
เพศ: หญิง
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 20,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: สมุทรปราการ บางพลี
สถานที่ต้องการทำงาน: กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: โฟร์แมน
เพศ: ชาย
อายุ: 23 ปี
เงินเดือน: 11,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครปฐม พุทธมณฑล
สถานที่ต้องการทำงาน: ทุกจังหวัด
การศึกษา: ปวช. อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สามารถรับแรงกดดันได้
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 16 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: นนทบุรี บางกรวย
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 14 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานประจำ
เพศ: หญิง
อายุ: 28 ปี
เงินเดือน: 9,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช
สถานที่ต้องการทำงาน: นครศรีธรรมราช
การศึกษา: ปวส. การโรงแรม
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง: พนักงานทั่วไป
เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปี
เงินเดือน: 12,000 บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน: กรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง
สถานที่ต้องการทำงาน: ลาดกระบัง
การศึกษา: -
ชื่อ-สกุล: xxxxx xxxxx
สนใจตำแหน่ง:
เพศ: หญิง
อายุ: 17 ปี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน: พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
สถานที่ต้องการทำงาน: ไม่ระบุ
การศึกษา: -